Tarieven

Standaardtarievenlijst Fysiotherapie / Manuele therapie Handtherapie voor niet-verzekerde patiënten 2024

Prestatiebeschrijving

1 Zitting fysiotherapie (code 1000) € 42,50
2 Zitting fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling (code 1001) € 55,00
3 Zitting handtherapie (code 1000) € 42,50
sportrevalidatie ( code 1000) € 42,50
4 Zitting manuele therapie (code 1200) € 52,50
5 Zitting manuele therapie incl. toeslag uitbehandeling (code 1201) € 67,50
6 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 67,50
7 Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten (code 1901) € 88,00
8 Intake, onderzoek en screening fysiotherapie(code 1864) € 55,00
9 Intake en onderzoek na verwijzing fysiotherapie(code 1870) € 55,00
10 Niet nagekomen afspraak, mits korter dan 24 uur afgezegd € 42,50

Tarievenlijst kinderoefentherapie

De oefentherapie heeft met geen enkele zorgverzekering contracten. Dat betekent dat u aan het einde van de maand de gekregen factuur aan de oefentherapeut betaald. De factuur dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar, zodat u de vergoeding van uw zorgverzekeraar kan ontvangen.

Heeft u een restitutiepolis of combinatiepolis? De behandelingen worden (over het algemeen) voor 75-100% vergoed.

Heeft u een naturapolis? De vergoeding van de behandelingen worden gemiddeld met 50-75% vergoed. Dit is afhankelijk van uw verzekering en afgesloten pakket.

Zit u in de bijstand, schuld of andere financiële problemen? De oefentherapeut vindt het heel belangrijk dat alle kinderen zorg kunnen ontvangen. Vraag aan uw oefentherapeut naar de regeling hiervoor, zodat uw kind de zorg kunt krijgen die nodig is.

Prestatiebeschrijving

1 Consult oefentherapie / Slaaptherapie € 50,00
2 Consult bijles € 50,00
3 Oudergesprek € 50,00
4 Oefentherapeutisch rapport / verslag € 50,00
5 Aanmaken zorgdossier € 15,00
6 Niet nagekomen afspraak, mits korter dan 24 uur afgezegd € 50,00

Voor meer informatie over de behandeling en eigen bijdrage kijkt u hier of neemt u contact met ons op.