Tarieven

Standaardtarievenlijst Fysiotherapie / Manuele therapie voor niet-verzekerde patiënten 2023

Prestatiebeschrijving

1 Zitting fysiotherapie (code 1000) € 40,25
2 Zitting fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling (code 1001) € 51,75
3 Zitting fysiotherapie incl. toeslag inrichting (code 1002) € 51,75
Fysiotherapie en sportrevalidatie ( code 1000) € 40,25
4 Zitting manuele therapie (code 1200) € 51,75
5 Zitting manuele therapie incl. toeslag uitbehandeling (code 1201) € 63,25
6 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 63,25
7 Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten (code 1901) € 88,55
8 Intake, onderzoek en screening fysiotherapie(code 1864) € 51,75
9 Intake en onderzoek na verwijzing fysiotherapie(code 1870) € 51,75
10 Niet nagekomen afspraak, mits korter dan 24 uur afgezegd € 40,25

Tarievenlijst kinderoefentherapie

Prestatiebeschrijving

1 Zitting kinderoefentherapie € 50,00
2 Zitting kinderoefentherapie aan huis € 65,00
3 Oudergesprek € 50,00
4 Kinderoefentherapeutisch rapport / verslag € 50,00
5 Aanmaken zorgdossier € 15,00
6 Niet nagekomen afspraak, mits korter dan 24 uur afgezegd € 50,00

Voor meer informatie over de behandeling en eigen bijdrage kijkt u hier of neemt u contact met ons op.